Publication    

 

 

  • Publication-57
  • Publication-56

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

No. Subject
1.

Kamsa-ard S, Laopaiboon M, Luvira V, Bhudhisawasdi V. Association between praziquantel and cholangiocarcinoma in patients infected with Opisthorchis viverrini: a systematic review and meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(11):7011-6. (Impact Factor 2013 = 1.500)

2 Chan-On W, Nairismägi ML, Ong CK, Lim WK, Dima S, Pairojkul C, Lim KH, McPherson JR, Cutcutache I, Heng HL, Ooi L, Chung A, Chow P, Cheow PC, Lee SY, Choo SP, Tan IB, Duda D, Nastase A, Myint SS, Wong BH, Gan A, Rajasegaran V, Ng CC, Nagarajan S, Jusakul A, Zhang S, Vohra P, Yu W, Huang D, Sithithaworn P, Yongvanit P, Wongkham S, Khuntikeo N, Bhudhisawasdi V, Popescu I, Rozen SG, Tan P, Teh BT. Exome sequencing identifies distinct mutational patterns in liver fluke-related and non-infection-related bile duct cancers. Nat Genet. 2013 Dec;45(12):1474-8.  (Impact Factor 2013 = 29.648)
3 Boonyanugomol W, Chomvarin C, Hahnvajanawong C, Sripa B, Kaparakis-Liaskos M, Ferrero RL. Helicobacter pylori cag pathogenicity island (cagPAI) involved in bacterial internalization and IL-8 induced responses via NOD1- and MyD88-dependent mechanisms in human biliary epithelial cells. PLoS One. 2013 Oct 15;8(10):e77358. (Impact Factor 2013 = 3.534)
4 Boonjaraspinyo S, Boonmars T, Kaewsamut B, Ekobol N, Laummaunwai P, Aukkanimart R, Wonkchalee N, Juasook A, Sriraj P. A cross-sectional study on intestinal parasitic infections in rural communities, northeast Thailand. Korean J Parasitol. 2013 Dec;51(6):727-34. (Impact Factor 2013 = 0.965)

5

Aukkanimart R, Boonmars T, Pinlaor S, Tesana S, Aunpromma S, Booyarat C, Sriraj P, Laummaunwai P, Punjaruk W. Histopathological changes in tissues of Bithynia siamensis goniomphalos incubated in crude extracts of camellia seed and mangosteen pericarp. Korean J Parasitol. 2013 Oct;51(5):537-44. (Impact Factor 2013 = 0.965)
6 Sudsarn P, Wongchalee N, Boonmars T, Laummaunwai P, Chamgramol Y, Pairojkul C, Juasook A, Boonjaraspinyo S. Sex differences in opisthorchiosis and the development of cholangiocarcinoma in Syrian hamster model. Parasitol Res. 2014 Mar;113(3):829-35. (Impact Factor 2013 = 2.327)

7

Tusskorn O, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V. Phenethyl isothiocyanate induces calcium mobilization and mitochondrial cell death pathway in cholangiocarcinoma KKU-M214 cells. BMC Cancer. 2013 Dec 5;13:571. (Impact Factor 2013 = 3.319)
8 Zeekpudsa P, Kukongviriyapan V, Senggunprai L, Sripa B, Prawan A. Suppression of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 enhanced the susceptibility of cholangiocarcinoma cells to chemotherapeutic agents. J Exp Clin Cancer Res. 2014 Jan 24;33:11. (Impact Factor 2013 = 3.271)

9

Khunluck T, Kukongviriyapan V, Puapairoj A, Khuntikeo N, Senggunprai L, Zeekpudsa P, Prawan A. Association of NRF2 polymorphism with cholangiocarcinoma prognosis in Thai patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(1):299-304. (Impact Factor 2013 = 1.500)
10 Aneknan P, Kukongviriyapan V, Prawan A, Kongpetch S, Sripa B, Senggunprai L. Luteolin Arrests Cell Cycling, Induces Apoptosis and Inhibits the JAK/STAT3 Pathway in Human Cholangiocarcinoma Cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(12):5071-6. (Impact Factor 2013 = 1.500)

11

Puthdee N, Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, Wonkchalee O, Kaewkong W, Juasook A, Pinlaor S, Pairojkul C, Wongkham C, Okada S, Boonmars T, Wongkham S.  Establishment of an allo-transplantable hamster cholangiocarcinoma cell line and its application for in vivo screening of anti-cancer drugs. Korean J Parasitol. 2013 Dec;51(6):711-7. (Impact Factor 2013 = 0.965)

12

Nateewattana J, Dutta S, Reabroi S, Saeeng R, Kasemsook S, Chairoungdua A, Weerachayaphorn J, Wongkham S, Piyachaturawat P. Induction of apoptosis in cholangiocarcinoma by an andrographolide analogue is mediated through topoisomerase II alpha inhibition. Eur J Pharmacol. 2014 Jan 15;723:148-55. (Impact Factor 2013 = 2.684)
13 Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, Bhudhisawasdi V, Okada S, Wongkham S. Potential targeted therapy for liver fluke associated cholangiocarcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Jun;21(6):362-70. (Impact Factor 2013 = 2.313)

14

Kraiklang R, Pairojkul C, Khuntikeo N, Imtawil K, Wongkham S, Wongkham C. A novel predictive equation for potential diagnosis of cholangiocarcinoma. PLoS One. 2014 Feb 28;9(2):e89337. doi: 10.1371/journal.pone.0089337. (Impact Factor 2013 = 3.534)

15

Silsirivanit A, Sawanyawisuth K, Riggins GJ, Wongkham C. Cancer biomarker discovery for cholangiocarcinoma: the high-throughput approaches. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Jun;21(6):388-96. (Impact Factor 2013 = 2.313)
16 Subimerb C, Wongkham C, Khuntikeo N, Leelayuwat C, McGrath MS, Wongkham S. Transcriptional profiles of peripheral blood leukocytes identify patients with cholangiocarcinoma and predict outcome. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(10):4217-24. (Impact Factor 2013 = 1.500)

17

Seubwai W, Wongkham C, Puapairoj A, Khuntikeo N, Pugkhem A, Hahnvajanawong C, Chaiyagool J, Umezawa K, Okada S, Wongkham S. Aberrant Expression of NF-KB in Liver Fluke Associated Cholangiocarcinoma: Implications for Targeted Therapy. PLoS One. 2014 Aug 29;9(8):e106056. (Impact Factor 2013 = 3.534)

18

Young ND, Nagarajan N, Lin SJ, Korhonen PK, Jex AR, Hall RS, Safavi-Hemami H, Kaewkong W, Bertrand D, Gao S, Seet Q, Wongkham S, Teh BT, Wongkham C, Intapan PM, Maleewong W, Yang X, Hu M, Wang Z, Hofmann A, Sternberg PW, Tan P, Wang J, Gasser RB. The Opisthorchis viverrini genome provides insights into life in the bile duct. Nat Commun. 2014 Jul 9;5:4378. doi: 10.1038/ncomms5378. (Impact Factor 2013 = 10.742)
19 Sribenja S, Sawanyawisuth K, Kraiklang R, Wongkham C, Vaeteewoottacharn K, Obchoei S, Yao Q, Wongkham S, Chen C. Suppression of thymosin β10 increases cell migration and metastasis of cholangiocarcinoma. BMC Cancer. 2013 Sep 23;13:430. (Impact Factor 2013 = 3.319)

20

Janeklang S, Nakaew A, Vaeteewoottacharn K, Seubwai W, Boonsiri P, Kismali G, Suksamrarn A, Okada S, Wongkham S. In vitro and In vivo Antitumor Activity of Tiliacorinine in Human Cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(17):7473-8. (Impact Factor 2013 = 1.500)

21

Hematulin A, Sagan D, Sawanyawisuth K, Seubwai W, Wongkham S. Association between cellular radiosensitivity and G1/G2 checkpoint proficiencies in human cholangiocarcinoma cell lines. Int J Oncol. 2014 Sep; 45(3): 1159-66. (Impact Factor 2013 = 2.773)
22 Vaeteewoottacharn K, Mitchai M, Srikoon P, Hattori S, Kariya R, Matsuda K, Wongkham S, Okada S. Potent reactive oxygen species-JNK-p38 activation by sodium salicylate potentiates death of primary effusion lymphoma cells. Anticancer Res. 2014 Apr;34(4):1865-71. (Impact Factor 2013 = 1.872)

23

Techasen A, Namwat N, Loilome W, Duangkumpha K, Puapairoj A, Saya H, Yongvanit P. Tumor necrosis factor-α modulates epithelial mesenchymal transition mediators ZEB2 and S100A4 to promote cholangiocarcinoma progression. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 May 27. doi: 10.1002/jhbp.125. (Impact Factor 2013 = 2.313)

24

Techasen A, Loilome W, Namwat N, Khuntikeo N, Puapairoj A, Jearanaikoon P, Saya H, Yongvanit P. Loss of E-cadherin promotes migration and invasion of cholangiocarcinoma cells and serves as a potential marker of metastasis. Tumour Biol. 2014 May 28.  DOI 10.1007/s13277-014-2087-6. (Impact Factor 2013 = 2.840)
25 Yongvanit P, Pinlaor S, Loilome W. Risk biomarkers for assessment and chemoprevention of liver fluke-associated cholangiocarcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 May;21(5):309-15. (Impact Factor 2013 = 2.313)

26

Jongthawin J, Chusorn P, Techasen A, Loilome W, Boonmars T, Thanan R, Puapairoj A, Khuntikeo N, Tassaneeyakul W, Yongvanit P, Namwat N. PGE2 signaling and its biosynthesis-related enzymes in cholangiocarcinoma progression. Tumour Biol. 2014 May 18.  DOI 10.1007/s13277-014-2021-y. (Impact Factor 2013 = 2.840)

27

Loilome W, Bungkanjana P, Techasen A, Namwat N, Yongvanit P, Puapairoj A, Khuntikeo N, Riggins GJ. Activated macrophages promote Wnt/β-catenin signaling in cholangiocarcinoma cells. Tumour Biol. 2014 Feb 19. DOI 10.1007/s13277-014-1698-2. (Impact Factor 2013 = 2.840)
28 Chamadol N, Pairojkul C, Khuntikeo N, Laopaiboon V, Loilome W, Sithithaworn P, Yongvanit P. Histological confirmation of periductal fibrosis from ultrasound diagnosis in cholangiocarcinoma patients. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 May;21(5):316-22. (Impact Factor 2013 = 2.313)

29

Duangkumpha K, Techasen A, Loilome W, Namwat N, Thanan R, Khuntikeo N, Yongvanit P. BMP-7 blocks the effects of TGF-β-induced EMT in cholangiocarcinoma. Tumour Biol. 2014 Jun 27. DOI 10.1007/s13277-014-2246-9. (Impact Factor 2013 = 2.840)

30

Khansaard W, Techasen A, Namwat N, Yongvanit P, Khuntikeo N, Puapairoj A, Loilome W. Increased EphB2 expression predicts cholangiocarcinoma metastasis. Tumour Biol. 2014 Jul 11. DOI 10.1007/s13277-014-2295-0. (Impact Factor 2013 = 2.840)
31 Dokduang H, Techasen A, Namwat N, Khuntikeo N, Pairojkul C, Murakami Y, Loilome W, Yongvanit P. STATs profiling reveals predominantly-activated STAT3 in cholangiocarcinoma genesis and progression. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Jul 16. doi: 10.1002/jhbp.131. (Impact Factor 2013 = 2.313)

32

Thongchot S, Yongvanit P, Loilome W, Seubwai W, Phunicom K, Tassaneeyakul W, Pairojkul C, Promkotra W, Techasen A, Namwat N. High Expression of HIF-1α, BNIP3 and PI3KC3: Hypoxia- Induced Autophagy Predicts Cholangiocarcinoma Survival and Metastasis. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(14):5873-8. (Impact Factor 2013 = 1.500)
33 Silakit R, Loilome W, Yongvanit P, Chusorn P, Techasen A, Boonmars T, Khuntikeo N, Chamadol N, Pairojkul C, Namwat N. Circulating miR-192 in liver fluke-associated cholangiocarcinoma patients: a prospective prognostic indicator. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Aug 12. doi: 10.1002/jhbp.145. (Impact Factor 2013 = 2.313)

34

Ito T, Sakurai-Yageta M, Goto A, Pairojkul C, Yongvanit P, Murakami Y. Genomic and transcriptional alterations of cholangiocarcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 Jun;21(6):380-7. (Impact Factor 2013 = 2.313)
35 Ohnishi S, Ma N, Thanan R, Pinlaor S, Hammam O, Murata M, Kawanishi S. DNA damage in inflammation-related carcinogenesis and cancer stem cells. Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:387014. doi: 10.1155/2013/387014. (Impact Factor 2013 = 3.363)

36

Jattujan P, Pinlaor S, Charoensuk L, Arunyanart C, Welbat JU, Chaijaroonkhanarak W. Curcumin prevents bile canalicular alterations in the liver of hamsters infected with Opisthorchis viverrini. Korean J Parasitol. 2013 Dec;51(6):695-701. (Impact Factor 2013 = 0.965)
37 Pinlaor S, Onsurathum S, Boonmars T, Pinlaor P, Hongsrichan N, Chaidee A, Haonon O, Limviroj W, Tesana S, Kaewkes S, Sithithaworn P. Distribution and abundance of Opisthorchis viverrini metacercariae in cyprinid fish in Northeastern Thailand. Korean J Parasitol. 2013 Dec;51(6):703-10. (Impact Factor 2013 = 0.965)

38

Hongsrichan N, Intuyod K, Pinlaor P, Khoontawad J, Yongvanit P, Wongkham C, Roytrakul S, Pinlaor S. Cytokine/chemokine secretion and proteomic identification of upregulated annexin A1 from peripheral blood mononuclear cells cocultured with the liver fluke Opisthorchis viverrini. Infect Immun. 2014 May;82(5):2135-47. (Impact Factor 2013 = 4.156)
39 Rucksaken R, Pairojkul C, Pinlaor P, Khuntikeo N, Roytrakul S, Selmi C, Pinlaor S. Plasma Autoantibodies against Heat Shock Protein 70, Enolase 1 and Ribonuclease/Angiogenin Inhibitor 1 as Potential Biomarkers for Cholangiocarcinoma. PLoS One. 2014 Jul 24;9(7):e103259. (Impact Factor 2013 = 3.534)

40

Sithithaworn P, Yongvanit P, Duenngai K, Kiatsopit N, Pairojkul C. Roles of liver fluke infection as risk factor for cholangiocarcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2014 May;21(5):301-8.  (Impact Factor 2013 = 2.313)
41 Saijuntha W, Jarilla B, Leonardo AK, Sunico LS, Leonardo LR, Andrews RH, Sithithaworn P, Petney TN, Kirinoki M, Kato-Hayashi N, Kikuchi M, Chigusa Y, Agatsuma T. Genetic Structure Inferred from Mitochondrial 12S Ribosomal RNA Sequence of Oncomelania quadrasi, the Intermediate Snail Host of Schistosoma japonicum in the Philippines. Am J Trop Med Hyg. 2014 Jun 4;90(6):1140-5. (Impact Factor 2013 = 2.736)
42 Saijuntha W, Sithithaworn P, Kaitsopit N, Andrews RH, Petney TN. Liver flukes: clonorchis and opisthorchis. Adv Exp Med Biol. 2014;766:153-99.
43 Kiatsopit N, Sithithaworn P, Saijuntha W, Pitaksakulrat O, Petney TN, Webster JP, Andrews RH. Analysis of the population genetics of Opisthorchis viverrini sensu lato in the Nam Ngum River wetland, Lao PDR, by multilocus enzyme electrophoresis. Parasitol Res. 2014 Aug;113(8):2973-81. (Impact Factor 2013 = 2.327)
44 Prayong P, Mairiang E, Pairojkul C, Chamgramol Y, Mairiang P, Bhudisawasdi V, Sripa B. An Interleukin-6 Receptor Polymorphism is Associated with Opisthorchiasis-Linked Cholangiocarcinoma Risk in Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(13):5443-7. (Impact Factor 2013 = 1.500)
45 Sripa B, Tangkawattana S, Laha T, Kaewkes S, Mallory FF, Smith JF, Wilcox BA. Toward integrated opisthorchiasis control in Northeast Thailand: The Lawa project. Acta Trop. 2014 Aug 4. Pii:S0001-706X(14)00252-6. Doi: 10.1016/j.actatropica. 2014.07.017. (Impact Factor 2013 = 2.519)
46 Soukhathammavong PA, Rajpho V, Phongluxa K, Vonghachack Y, Hattendorf J, Hongvanthong B, Rasaphon O, Sripa B, Akkhavong K, Hatz C, Odermatt P. Subtle to severe hepatobiliary morbidity in Opisthorchis viverrini endemic settings in Southern Laos. Acta Trop. 2014 Sep 29. pii: S0001-706X(14)00306-4. doi: 10.1016/j.actatropica. 2014.09.014. (Impact Factor 2013 = 2.519)
47 Arimatsu Y, Kaewkes S, Laha T, Sripa B. Specific diagnosis of Opisthorchis viverrini using loop mediated isothermal amplification (LAMP) targeting parasite microsatellites. Acta Trop. 2014 Sep 28. pii: S0001-706X(14)00304-0. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.09.012.  (Impact Factor 2013 = 2.519)
48 Thi Phung L, Loukas A, Brindley PJ, Sripa B, Laha T. Retrotransposon OV-RTE-1 from the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini: potential target for DNA-based diagnosis. Infect Genet Evol. 2014 Jan;21:443-51. (Impact Factor 2013 = 3.264)
 
 บทความในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลนานาชาติ ได้แก่ Scopus หรือ ISI หรือ ISSI ที่ไม่มี Impact Factor ใน JCR
 
No. Subject
1.

Saijuntha W, Sithithaworn P, Kaitsopit N, Andrews RH, Petney TN. Liver flukes: clonorchis and opisthorchis. Adv Exp Med Biol. 2014;766:153-99.

 
 ตีพิมพ์ในประเทศ
 
No. Subject
1.

OrnanongTusskorn (อรอนงค์ ทัศคร), VeerapolKukongviriyapan (วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์).  ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารกลุ่ม Isothiocyanates จากพืชผัก  Cancer Preventive Effect of Isothiocyanate Compounds from Vegetables . Srinagarind Med J.  January 01, 2014 - February 28, 2014 (Volume 29, Number 1). Page 81-89.

 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

No. Subject
1.

Sriraj P, Aukkanimart R, Boonmars T, Wonkchalee N, Juasook A, Sudsarn P, Pairojkul C, Waraasawapati S, Pinlaor S.Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae. Parasitol Res. 2013 Jun;112(6):2397-402. (Impact factor 2012 = 2.852)

2 Wenz-Mücke A, Sithithaworn P, Petney TN, Taraschewski H. Human contact influences the foraging behaviour and parasite community in long-tailed macaques. Parasitology. 2013 May;140(6):709-18. (Impact factor 2012 = 2.355)
3 Kiatsopit N, Sithithaworn P, Saijuntha W, Petney TN, Andrews RH. Opisthorchis viverrini: Implications of the systematics of first intermediate hosts, Bithynia snail species in Thailand and Lao PDR. Infect Genet Evol. 2013 Mar;14:313-9. (Impact factor 2012 = 2.768)
4 Piratae S, Tesana S, Jones MK, Brindley PJ, Loukas A, Lovas E, Eursitthichai V, Sripa B, Thanasuwan S, Laha T.Molecular characterization of a tetraspanin from the human liver fluke, Opisthorchis viverrini. PLoS Negl Trop Dis. 2012 Dec;6(12):e1939. (Impact factor 2012 =4.569)

5

Jex AR, Young ND, Sripa J, Hall RS, Scheerlinck JP, Laha T, Sripa B, Gasser RB. Molecular changes in Opisthorchis viverrini (Southeast Asian liver fluke) during the transition from the juvenile to the adult stage. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(11):e1916. (Impact factor 2012 = 4.569)
6 Saichua P, Sithithaworn P, Jariwala AR, Deimert DJ, Sithithaworn J, Sripa B, Laha T, Mairiang E, Pairojkul C, Periago MV, Khuntikeo N, Mulvenna J, Bethony JM. Microproteinuria during Opisthorchis viverrini infection: a biomarker for advanced renal and hepatobiliary pathologies from chronic opisthorchiasis. PLoS Negl Trop Dis. 2013 May 23;7(5):e2228.  (Impact factor 2012 = 4.569)

7

Ziegler AD, Petney TN, Grundy-Warr C, Andrews RH, Baird IG, Wasson RJ, Sithithaworn P. Dams and disease triggers on the lower Mekong river. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jun 13;7(6):e2166.  (Impact factor 2012 = 4.569)
8 Talabnin K, Aoki K, Saichua P, Wongkham S, Kaewkes S, Boons GJ, Sripa B, Tiemeyer M. Stage-specific expression and antigenicity of glycoprotein glycans isolated from the human liver fluke, Opisthorchis viverrini. Int J Parasitol. 2013 Jan;43(1):37-50. (Impact factor 2012 = 3.637)

9

Petney TN, Andrews RH, Saijuntha W, Wenz-Mücke A, Sithithaworn P. The zoonotic, fish-borne liver flukes Clonorchis sinesnsis, Opisthorchis felineus and Opisthorchis viverrini. Int J Parasitol. 2013 Aug 24. doi:pii: S0020-7519(13)00204-X. 10.1016/j.ijpara.2013.07.007.  (Impact factor 2012 = 3.637)
10 Pitaksakulrat O, Sithithaworn P, Laoprom N, Laha T, Petney TN, Andrews RH. A cross-sectional study on the potential transmission of the carcinogenic liver fluke Opisthorchis viverrini and other fishborne zoonotic trematodes by aquaculture fish. Foodborne Pathog Dis. 2013 Jan;10(1):35-41.  (Impact factor 2012 = 2.283)

11

Watwiengkam N, Sithithaworn J, Duenngai K, Sripa B, Laha T, Johansen MV, Sithithaworn P. Improved performance and quantitative detection of copro-antigens by a monoclonal antibody based ELISA to diagnose human opisthorchiasis. Acta Trop. 2013 Sep 18. doi:pii: S0001-706X(13)00247-7. 10.1016/j.actatropica.2013.09.012. (Impact factor 2012 = 2.787)

12

Jantermtor S, Pinlaor P, Sawadpanich K, Pinlaor S, Sangka A, Wilailuckana C, Wongsena W, Yoshikawa H.Subtype identification of Blastocystis spp. isolated from patients in a major hospital in northeastern Thailand. Parasitol Res. 2013 Apr;112(4):1781-6.  (Impact factor 2012 = 2.852)
13 Johansen MV, Lier T, Sithithaworn P. Towards improved diagnosis of neglected zoonotic trematodes using a One Health approach. Acta Trop. 2013 Jul 22. Doi:pii: S0001-706X(13)00186-1. 10.1016/j.actatropica.2013.07.006.  (Impact factor 2012 = 2.787)

14

Duenngai K, Boonmars T, Sithithaworn J, Sithithaworn P. Diagnosis of early infection and post chemotherapeutic treatment by copro-DNA detection in experimental opisthorchiasis. Parasitol Res. 2012 Sep 30. DOI 10.1007/s00436-012-3134-0.  (Impact factor 2012 =2.852)

15

Hanpanich P, Pinlaor S, Charoensuk L, Yongvanit P, Thomas C, Kothan S, Mairiang E. MRI and 1H MRS evaluation for the serial bile duct changes in hamsters after infection with Opisthorchis viverrini.Magn Reson Imaging. 2013 Jul 24. doi:pii: S0730-725X(13)00207-5. 10.1016/j.mri.2013.05.008. (Impact factor 2012 = 2.060)
16 Saelee P, Chuensumran U, Wongkham S, Chariyalertsak S, Tiwawech D, Petmitr S. Hypermethylation of suppressor of cytokine signaling 1 in hepatocellular carcinoma patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(7):3489-93.  (Impact factor 2012 = 1.271)

17

Sribenja S, Sawanyawisuth K, Kraiklang R, Wongkham C, Vaeteewoottacharn K, Obchoei S, Yao Q,Wongkham S, Chen C. Suppression of thymosin beta10 increases cell migration and metastasis of cholangiocarcinoma. BMC Cancer. 2013 Sep 23;13(1):430.  (Impact factor 2012 = 3.333)

18

Subrungruanga I, Thawornkunob C, Chawalitchewinkoon-Petmitrc P, Pairojkul C, Wongkham S, Petmitr S. Gene expression profiling of intrahepatic cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(1):557-63.  (Impact factor 2012 = 1.271)
19 Srikoon P, Kariya R, Kudo E, Goto H, Vaeteewoottacharn K, Taura M, Wongkham S, Okada S.Diethyldithiocarbamate suppresses an NF-kappaB dependent metastatic pathway in cholangiocarcinoma cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(7):4441-6.  (Impact factor 2012 = 1.271)

20

Khaenam P, Niibori A, Okada S, Jearanaikoon P, Araki N, Limpaiboon T. Contribution of RIZ1 to Regulation of Proliferation and Migration of a Liver Fluke-Related Cholangiocarcinoma Cell. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(8):4007-11.  (Impact factor 2012 = 1.271)

21

Chusorn P, Namwat N, Loilome W, Techasen A, Pairojkul C, Khuntikeo N, Dechakhamphu A, Talabnin C, Chan-On W, Ong CK, Teh BT, Yongvanit P. Overexpression of microRNA-21 regulating PDCD4 during tumorigenesis of liver fluke-associated cholangiocarcinoma contributes to tumor growth and metastasis. Tumor Biol. 2013 Jun;34(3):1579-88. (Impact factor 2012 = 2.518)
22 Sribenja S, Wongkham S, Wongkham C, Yao Q, Chen C. Roles and mechanisms of β-thymosins in cell migration and cancer metastasis: an update. Cancer Invest. 2013 Feb;31(2):103-10. (Impact factor 2012 = 2.238)

23

Juasook A, Aukkanimart R, Boonmars T, Sudsarn P, Wonkchalee N, Laummaunwai P, Sriraj P. Tumor-Related Gene Changes in Immunosuppressive Syrian Hamster Cholangiocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2013 Oct;19(4):785-94. (Impact factor 2012 = 1.555)

24

Sriraj P, Aukkanimart R, Boonmars T, Juasook A, Sudsarn P, Wonkchalee N, Pairojkul C, Waraasawapati S, Laummaunwai P, Boonjaraspinyo S. Does a combination of opisthorchiasis and ethyl alcohol consumption enhance early cholangiofibrosis, the risk of cholangiocarcinoma? Parasitol Res. 2013 Aug;112(8):2971-81. (Impact factor 2012 = 2.852)
25 Kongpetch S, Kukongviriyapan V, Prawan A, Senggunprai L, Kukongviriyapan U, Buranrat B. Crucial role of heme oxygenase-1 on the sensitivity of cholangiocarcinoma cells to chemotherapeutic agents. PLoS One. 2012;7(4):e34994.  (Impact factor 2012 = 3.730)

26

Laothong U, Pinlaor P, Boonsiri P, Pairojkul C, Priprem A, Johns NP, Charoensuk L, Intuyod K, Pinlaor S.Melatonin inhibits cholangiocarcinoma and reduces liver injury in Opisthorchis viverrini-infected and N-nitrosodimethylamine-treated hamsters. J Pineal Res. 2013 Oct;55(3):257-66. (Impact factor 2012 = 7.304)

27

Jusakul A, Loilome W, Namwat N, Techasen A, Kuver R, Ioannou G, Savard C, Haigh WG, Yongvanit P. Anti-apoptotic phenotypes of cholestan-3β,5α,6β-triol-resistant human cholangiocytes: characteristics contributing to the genesis of cholangiocarcinoma. J Steroid Biochem Mol Biol. 2013 Aug 16;138C:368-375. (Impact factor 2012 = 3.984)
28 Thanan R, Pairojkul C, Pinlaor S, Khuntikeo N, Wongkham C, Sripa B, Ma N, Vaeteewoottacharn K, Furukawa A, Kobayashi H, Hiraku Y, Oikawa S, Kawanishi S, Yongvanit P, Murata M. Inflammation-related DNA damage and expression of CD133 and Oct3/4 in cholangiocarcinoma patients with poor prognosis. Free Radic Biol Med. 2013 Jul 31. doi:pii: S0891-5849(13)00378-X. 10.1016/j.freeradbiomed.2013.07.034.  (Impact factor 2012 = 5.271)

29

Kukongviriyapan V. Genetic polymorphism of drug metabolizing enzymes in association with risk of bile duct cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:7-15. (Impact factor = 1.271)

30

Limpaiboon T. Epigenetic aberrations in cholangiocarcinoma: potential biomarkers and promising target for novel therapeutic strategies. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:41-45. (Impact factor = 1.271)
31 Seubwai W, Kraiklang R, Wongkham C, Wongkham S. Hypoxia enhances aggressiveness of cholangiocarcinoma cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:53-58. (Impact factor = 1.271)

32

Loilome W, Kadsanit S, Namwat N, Techasen A, Puapairoj A, Dechakhamphu A, Pinitsoontorn C, Yongvanit P.Impaired antioxidant enzyme activity and increased DNA repair enzyme expression in hamster liver tissues related to cholangiocarcinoma development. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:59-64. (Impact factor = 1.271)
33 Namwat N, Chusorn P, Loilome W, Techasen A,  Puetkasichonpasutha J,  Pairojkul C,  Khuntikeo N, Yongvanit P.Expression profiles of oncomir miR-21 and tumor suppressor let-7a in the progression of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:65-69. (Impact factor = 1.271)

34

Bunthot S, Obchoei S, Kraiklang R,  Pirojkul C, Wongkham S, Wongkham C. Overexpression of claudin-4 in cholangiocarcinoma tissues and its possible role in tumor metastasis. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:71-76. (Impact factor = 1.271)
35 Jusakul A, Khuntikeo N, W Geoffrey Haigh,  Kuver R, George N Ioannou, Loilome W,  Namwat N, Bhudhisawasdi V, Pugkhem A, Pairojkul C, Yongvanit P. Identification of biliary bile acids in patients with benign biliary diseases, hepatocellular  carcinoma and cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:77-82. (Impact factor = 1.271)

36

Sawanyawisuth K, Wongkham C,  Araki N, Qi Zhao, Gregory J Riggins,  Wongkham S. Serial analysis of gene expression reveals promising therapeutic targets for liver fluke-associated cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:89-93. (Impact factor = 1.271)
37 Kunlabut K, Vaeteewoottacharn K,  Wongkham C,  Khuntikeo N, Waraasawapati S,  Pairojkul C,  Wongkham S.Aberrant expression of CD44 in bile duct cancer correlates with poor prognosis. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:95-99. (Impact factor = 1.271)

38

Phoomak C, Silsirivanit A,  Wongkham C, Sripa B,  Puapairoj A, Wongkham  S. Overexpression of O-GlcNAc-transferase associates with aggressiveness of mass-forming cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:101-105. (Impact factor = 1.271)
39 Techasen A, Loilome W, Namwat N, Dokduang H, Jongthawin J, Yongvanit P. Cytokines released from activated human macrophages induce epithelial mesenchymal transition markers of cholangiocarcinoma cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:115-118. (Impact factor = 1.271)

40

Indramanee S, Silsirivanit A, Pairojkul C, Wongkham C, Wongkham S. Aberrant glycosylation in cholangiocarcinoma demonstrated by lectin-histochemistry. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:119-124. (Impact factor = 1.271)
41 Buranrat B, Chau-in S, Prawan A, Puapairoj A, Zeekpudsa P, Kukongviriyapan V. NQO1 expression correlates with cholangiocarcinoma prognosis. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:131-136. (Impact factor = 1.271)
42 Barusrux S,  Nanok C, Bhudhisawasdi V, Pairojkul C, Poovorawan Y.  Viral hepatitis B, C infection and genotype distribution among cholangiocarcinoma patients in northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:83-87. (Impact factor = 1.271)
43 Janan M, Proungvitaya S, Limpaiboon T, Proungvitaya S, Roytrakul S, Wongkham C, Jearanaikoon P, Chur-in S, Wongkham S. Serum adhesion molecule-1 (ICAM-1) as a potential prognostic marker for cholangiocarcinoma patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:107-114. (Impact factor = 1.271)
44 Srimunta U, Sawanyawisuth K, Kraiklang R, Pairojkul C, Puapairoj A, Titipungul T, Hahnvajanawong C, Tassaneeyakul W, Wongkham C, Wongkham S, Vaeteewoottacharn K. High expression of ABCC1 indicates poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:125-130. (Impact factor = 1.271)
45 Sawanyawisuth K, Wongkham C, Gregory J Riggins, Wongkham S, Araki N. Possible involvement of cyclophilin A processing in fumagillin-induced suppression of cholangiocarcinoma cell proliferation. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:137-141. (Impact factor = 1.271)
46 Loilome W, Juntana S, Pinitsoontorn C, Namwat N, Tassaneeyakul W, Yongvanit P. Suppression of PRKAR1A expression enhances anti- proliferative and apoptotic effects of protein kinase inhibitors and chemotherapeutic drugs on cholangiocarcinoma cells. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:143-147. (Impact factor = 1.271)
47 Uthaisar K, Seubwai W, Srikoon P, Vaeteewoottacharn K, Sawanyawisuth K, Okada S, Wongkham S.Cepharanthine suppresses metastatic potential of human cholangiocarcinoma cell lines. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:149-154. (Impact factor = 1.271)
48 Kidoikhammouan S, Seubwai W, Tantapotinan N, Silsirivanit A, Wongkham S, Sawanyawisuth K, Wongkham C.TNP-470, a methionine aminopeptidase-2 inhibitor, inhibits cell proliferation, migration  and invasion of human cholangiocarcinoma cells in vitro. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:155-160. (Impact factor = 1.271)
49 Rucksaken R, Khoontawad J, Roytrakul S, Pinlaor P, Hiraku Y, Wongkham C, Pairojkul, C., Boonmars, T., Pinlaor, S.Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinoma. Cancer Biomark. 2012;12(2):81-95. (Impact factor 2012 = 2.852)
50 Wongkham S, Silsirivanit A. State of serum markers for detection of cholangiocarcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:17-27. (Impact factor = 1.271)
51 Jongthawin J, Techasen A, Loilome W, Yongvanit P, Namwat N. Anti-inflammatory agents suppress the prostaglandin E2 production and migration ability of  cholangiocarcinoma cell lines. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:47-51. (Impact factor = 1.271)
52 Tantrawatpan C, Saijuntha W, Sithithaworn P, Andrews RH, Petney TN. Genetic differentiation of Artyfechinostomum malayanum and A. sufrartyfex (Trematoda: Echinostomatidae) based on internal transcribed spacer sequences. Parasitol Res. 2013 Jan;112(1):437-41. (Impact factor 2012 = 2.852)
53 Laothong U, Pinlaor P, Boonsiri P, Hiraku Y, Khoontawad J, Hongsrichan N, Charoensuk L, Pinlaor S. α-Tocopherol and lipid profiles in plasma and the expression of α-tocopherol-related molecules in the liver of Opisthorchis viverrini-infected hamsters. Parasitol Int. 2013 Apr;62(2):127-33. (Impact factor 2012 = 2.302)
54 Khoontawad J, Hongsrichan N, Chamgramol Y, Pinlaor P, Wongkham C, Yongvanit P, Pairojkul C, Khuntikeo N, Roytrakul S, Boonmars T, Pinlaor S. Increase of exostosin 1 in plasma as a potential biomarker for opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Tumor Biol. 2013 Sep. DOI 10. 0.1007/s13277-013-1137-9. (Impact factor 2012 = 2.518)
55 Silsirivanit A, Araki N, Wongkham C, Vaeteewoottacharn K, Pairojkul C, Kuwahara K, Narimatsu Y, Sawaki H, Narimatsu H, Okada S, Sakaguchi N, Wongkham S. CA-S27: a novel Lewis a associated carbohydrate epitope is diagnostic and prognostic for cholangiocarcinoma. Cancer Sci. 2013 Oct;104(10):1278-84. (Impact factor 2012 = 3.479)
56 Yothaisong S, Dokduang H, Techasen A, Namwat N, Yongvanit P, Bhudhisawasdi V, Puapairoj A, Riggins GJ, Loilome W. Increased activation of PI3K/AKT signaling pathway is associated with cholangiocarcinoma metastasis and PI3K/mTOR inhibition presents a possible therapeutic strategy. Tumor Biol. 2013 Jul 6. Doi 10.1007/s13277-013-0945-2.  (Impact factor 2012 = 2.518)
57 Dokduang H, Juntana S, Techasen A, Namwat N, Yongvanit P, Khuntikeo N, Riggins GJ, Loilome W. Survey of activated kinase proteins reveals potential targets for cholangiocarcinoma treatment. Tumor Biol. 2013 Jun 29. Doi 10.1007/s13277-013-0930-9.  (Impact factor 2012 = 2.518)
58 Tusskorn O, Prawan A, Senggunprai L, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V. Phenethyl isothiocyanate induces apoptosis of cholangiocarcinoma cells through interruption of glutathione and mitochondrial pathway. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.  2013 Nov;386(11):1009-16. (Impact factor 2012 = 2.147)
59 Senggunprai L, Kukongviriyapan V, Prawan A, Kukongviriyapan U. Quercetin and EGCG exhibit chemopreventive effects in cholangiocarcinoma cells via suppression of JAK/STAT signaling pathway.Phytother Res. 2013 Aug 30. doi: 10.1002/ptr.5061. (Impact factor 2012 = 2.068)
60 Jamnongkan W, Techasen A, Thanan R, Duenngai K, Sithithaworn P, Mairiang E, Loilome W, Namwat N, Pairojkul C, Yongvanit P. Oxidized alpha-1 antitrypsin as a predictive risk marker of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma. Tumor Biol. 2013 Apr;34(2):695-704. (Impact factor 2012 = 2.518)
61 Hongsrichan N, Rucksaken R, Chamgramol Y, Pinlaor P, Techasen A, Yongvanit P, Khuntikeo N, Pairojkul C, Pinlaor S. Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol. 2013 Apr 28;19(16):2456-65. (Impact factor 2012 = 2.547)
62 Vaeteewoottacharn K, Kariya R, Matsuda K, Taura M, Wongkham C, Wongkham S, Okada S. Perturbation of proteasome function by bortezomib leading to ER stress-induced apoptotic cell death in cholangiocarcinoma. J Cancer Res Clin Oncol. 2013 Sep;139(9):1551-62. (Impact factor 2012 = 2.914)
63 Nutthasirikul N, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Patrakitkomjorn S, Jearanaikoon P. Ratio disruption of the ∆133p53 and TAp53 isoform equilibrium correlates with poor clinical outcome in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Oncol. 2013 Apr;42(4):1181-8. (Impact factor 2012 = 2.657)
64 Tolek A, Wongkham C, Proungvitaya S, Silsirivanit A, Roytrakul S, Khuntikeo N, Wongkham S. Serum α1β-glycoprotein and afamin ratio as potential diagnostic and prognostic markers in cholangiocarcinoma.Exp Biol Med (Maywood). 2012 Oct 1;237(10):1142-9. (Impact factor 2012 = 2.803)
65 Sriraksa R, Limpaiboon T. Histone deacetylases and their inhibitors as potential therapeutic drugs for cholangiocarcinoma - cell line findings. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(4):2503-8.  (Impact factor 2012 = 1.271)
66 Sookprasert A, Pugkhem A, Khuntikeo N, Chur-in S, Chamadol N, Prawan A, Janeklang S, Vaeteewoottacharn K, Kukongviriyapan V, Pairojkul C, Bhudhisawasdi V, Wongkham S. Evaluation of efficacy, safety and tolerability of high dose-intermittent calcitriol supplementation to advanced intrahepatic cholangiocarcinoma patients – a pilot study. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:161-167. (Impact factor = 1.271)
67 Bhudhisawasdi V, Talabnin C, Pugkhem A, Khuntikeo N, Seow O, Chur-in S, Pairojkul C, Wongkham S. Evaluation of postoperative adjuvant chemotherapy for intrahepatic cholangiocarcinoma patients undergoing R1 and R2 resections. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13 Suppl:169-174. (Impact factor = 1.271)
 
 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ
 
No. Subject
1.

Malinee Thanee (มาลินี ธานี), Puangrat Yongvanit (พวงรัตน์ ยงวณิชย์), Watcharin Loilome (วัชรินทร์ ลอยลม) องค์ประกอบและบทบาทของสภาวะแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง (tumor microenvironment) Tumor Microenvironment and its Functions. Srinagarind Med J 2012: 27(4) October 12, 2012-December 12, 2012 (Volume 27, Number 4) Page 424-432.

 

 

next
prev
Go to top
Login
Login