ต้อนรับ Prof.Yoshinori MURAKAMI,MD, Dean, The University of Tokyo, Japan

Posted in NEWS LFCRC
  • Font size: Larger Smaller
  • Print

 

          วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 MOU พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง กับ The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Japan. A Visit to Faculty of Medicine, Khonkaen Univesityในโอกาสนี้ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หัวหน้าโครงการ CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ Prof.Yoshinori MURAKAMI,MD, PHD Dean, The Institute of Medical Science จาก The University of Tokyo, Japan อีกทั้งมีการประชุม บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยฯ และการดำเนินงาน ของโครงการ CASCAP

          นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ CASCAP เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี (Lap Liver Fluke Diagnosis Laborator led,ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรับความสนใจ คณะทีมผู้บริหาร จาก The University of Tokyo, Japan. เป็นอย่างยิ่ง

          และนอกจากนี้ รศ.นพ.รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หัวหน้าโครงการ CASCAP รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ยังพาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี (Ward 8C) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Center of Excellent) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้จัดให้มีห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยสำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีห้องผ่าตัด 1 ห้อง เตียง ICU 2 เตียง และหอผู้ป่วยขนาด 19 เตียง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเป็นที่เชื่อถือ และเครื่องมือสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวว่าจะได้รับการรักษาที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลรักษาที่ควรจะเป็นตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในอนาคตจะเปิดรับผู้ป่วยนอก Out Patient Department (OPD) สำหรับบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะ เพื่อให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพครบวงจรมากที่สุดซึ่งรับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ คณะทีมผู้บริหาร จาก The University of Tokyo, Japan.เป็นอย่างมาก.

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี LFCRC
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 043-203769 

 

 

 

 

Last modified on

NEWS LFCRC

ต้อนรับ Prof.Yoshinori MURAKAMI,MD, Dean, The University of Tokyo,...
Created on วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2559 04:28
CCA Forum No.164/2559
Created on วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2559 02:27
CCA FORUM NO. 163/2559
Created on วันอาทิตย์, 04 กันยายน 2559 18:10
CCA FORUM NO.161/2559
Created on วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 09:57
CCA FORUM NO. 162/2559
Created on วันอาทิตย์, 03 เมษายน 2559 17:18
CCA FORUM NO. 160/2559
Created on วันพุธ, 09 มีนาคม 2559 04:31
CCA FORUM NO. 159/2559
Created on วันพฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2559 06:54
CCA FORUM NO. 158/2559
Created on วันเสาร์, 30 มกราคม 2559 19:09
Mass Spectrometer for Peptide Research
Created on วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2558 12:00

Research Articles

การติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ำซาก
Created on วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 16:20

 

Go to top
Login
Login