ตารางกิจกรรมของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5310 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการบริหารศูนย์  
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5102 CCA Forum #158 เรื่อง “Success in translational research for developing glyco-diagnostics, M2BPGi, a liver fibrosis marker based on novel glycotechnologies” 
โดย Prof. Hisashi Narimatsu 
จาก Glycomedicine Technology Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan 
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ  
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  11.30-14.00 น.  ห้อง 5310 (3A) CCA Forum #159 “Chemo prevention of Cancer and Alzheimer’s Disease”
โดย Prof. Shosuke Kawanishi
จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, Suzuka University of Medical Science, Suzuka, Mie, Japan
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ  
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5314 (3C) CCA Forum #160 เรื่อง LFCRC 2015 Annual Report Meeting and Happy New Year 2016
โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5314 (3C) CCA Forum #161 เรื่อง “Biomaker Dicovery by SWATH Mass Spectrometry” โดย Assoc.Prof. Jason Mulvenna  จาก QIMR Berghofer Medical Research Institute Brisbane, Australia อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ/span>  
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5314 (3C) CCA Forum #162 เรื่อง “Vibrational spectroscopy : an emering tool for medical applications.” โดย Dr. Philip Heraud จาก Monash University, Melbourne, Australia. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ  
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5310 (3A) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการบริหารศูนย์  
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559  08.30-12.00 น.   ห้อง 5102 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2559 คณะทำงานศูนย์ (คกก.อำนวยการ+คกก.บริหาร+นักวิจัย)  
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2559  11.30-14.00 น.   ห้อง 5310 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมการบริหารศูนย์  
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559  15.00-16.30 น.   ห้อง 5102

CCA Forum #163 เรื่อง “Updates on ICGC (International Cancer Genome Consortium) Cholangiocarcinoma studies”

โดย Professor Bin Tean The
จาก Duke-NUS Medical School, Singapore

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สมาชิกศูนย์ฯ  

 

 

Go to top
Login
Login